เครื่องมือทันตกรรมชุดหัวหุ่นจำลองเสมือนจริง CDS-100


ยูนิตทำฟัน A-DEC 200


Motor Suction DURR V18000


W&H Airmotor - AM 25 - O rings

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:46โดยcomsit wirat


W&H Airmotor AM 25 L RM - Changing LED ring

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:46โดยcomsit wirat


W&H AM 25 LT - Bulb

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:45โดยcomsit wirat


W&H Handpieces HA 43 - HE 43 - Bur stop limit

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:45โดยcomsit wirat


W&H Roto Quick - O rings

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:44โดยcomsit wirat


W&H Handpieces - Clean spray nozzles

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:43โดยcomsit wirat


W&H Handpieces - Change rotary instruments

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:43โดยcomsit wirat


W&H Handpieces - Attach turbine hose

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:42โดยcomsit wirat


W&H Surgical handpieces - WS 75 EKM - WS56 - WS92 - Disassemble

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:42โดยcomsit wirat


W&H Surgical Handpiece - WS 75 L G - Disassemble

โพสต์4 มิ.ย. 2559 21:41โดยcomsit wirat


1-10 of 41